Fathers Royal Love

Een bediening van Koos en Georgine Hartnack 

Fathers Royal Love

Dit is een bediening van Koos en Georgine Hartnack. Een bediening die het Vaderhart van God, en het groeien naar Zoonschap, naar binnen- en buitenland brengt. Een fundament wat tot geestelijke volwassenheid leidt.

Onze bediening

Naast de bediening van Georgine, Kingly Expressions, is Fathers Royal Love  opgericht om het Vaderhart en het groeien in Zoonschap naar alle landen te brengen. De stichting heeft tot doel, deze boodschap, waar we gevraagd worden, te brengen. Dit doen wij zonder winstoogmerk. Frankrijk, Duitsland, Finland en Rwanda zijn de eerste landen waar we deze boodschap hebben gebracht. Daarnaast was in de afgelopen jaren het huren van een driemaster in de zomer en huren van een kasteel in Frankrijk een uitwerking van de bediening. 

Missions

We brengen de boodschap van het Vaderhart van God naar verschillende landen. Deze boodschap is een belangrijk fundament om op te groeien als volwassen zonen en dochters van de hemelse Vader. 

Koos en Georgine

Wij zijn getrouwd in 1986 en hebben samen vier kinderen en drie kleinkinderen. We dienen vaak met vlaggen en dans in conferenties, daarnaast geven we conferenties op gebied van Vaderhart, huwelijk, geestelijke groei en ontwikkeling in binnen en buitenland. Het is een bediening van innerlijk herstel, genezing en tot de bestemming komen in je leven. Leven door identiteit vanuit Gods hart. Het hart van de bediening is Gods emoties te leren kennen door een of meerdere van onze vijf zintuigen. We geloven dat de mens geschapen is voor God’s plezier en om deel te hebben aan Zijn gezin door Zijn Heilige Geest, en wel hier op aarde. Het uitleven van Zijn Koninkrijk door het verlossingswerk van Jezus Christus.
De inwoning van de Heilige Geest is de aanwezigheid van Zijn liefde. Daar waar het hart vol van is, stroomt de mond van over en verspreid een sfeer van vrede, blijdschap en gerechtigheid.

Het bestuur van de stichting bestaat naast Koos en Georgine uit Sven Schepers en Corlien van der Meulen.

Hier kunt u onze nieuwsbrief downloaden. 

Getuigenis

{

God heeft me in 2013, toen ik voor de eerste keer met de zeilweek meeging, laten zien dat Hij echt van me houdt, dat Hij mijn hemelse Pappa is en wil zijn. En daar ben ik al zo ontzettend dankbaar voor en blij om. Maar Hij gaat door. Hij is mijn beeld van het vaderschap aan het herstellen.

Links

gateway international logo

FATHERHEART

MINISTRIES

logo arise Scotland

Onze visie

Mensen toerusten in intimiteit met God. Beelddragers van Gods liefde zijn die naar woord en daad de getuigenissen uitleven in hun dagelijkse leven, zoals Jezus dat deed. Mensen naar Gods hart, die het hart van Vader God kennen en er naar handelen. SFRL is een bediening om mensen de intieme aanwezigheid van God als Vader bekent te maken, zoals Jezus dat deed en het bevorderen van de groei van kinderen van God naar volwassen zonen en dochters van God, naar zoonschap. De toerusting en voorbereiding van de zonen en dochters van God als de Bruid van Christus in haar volle rijpheid. De verkondiging van het Koninkrijk van de Vader. Dit doen we door in conferenties te dienen en zelf conferenties in binnen en buitenland te geven, toerustingsavonden en dagen, door persoonlijk pastoraat , huwelijksweekenden en vakantie – retraite weken.

Wil je ons ondersteunen?

Fathers Royal Love is een stichting in Nederland met de ANBI status
Giften: op bankrekening NL63 INGB 0008 6637 02
t.n.v. Fathers Royal Love