Father's Royal Love

Een bediening van Koos en Georgine Hartnack 

Father’s Royal Love

Dit is een bediening van Koos en Georgine Hartnack. Een bediening die het Vaderhart van God naar binnen en buitenland brengt. Een fundament wat tot geestelijke volwassenheid leidt.

Onze bediening

Naast de bediening van Georgine, Kingly Expressions, is Fathers Royal Love opgericht om het Vaderhart naar alle landen te brengen. De stichting heeft tot doel, deze boodschap, waar we gevraagd worden, te brengen. Dit doen wij zonder winstoogmerk. Frankrijk, Duitsland en Rwanda zijn de eerst landen waar we deze boodschap hebben gebracht. Daarnaast huren we een driemaster in de zomer en varen dan het wad op. 

Missions

We brengen de boodschap van het Vaderhart van God naar verschillende landen waaronder Rwanda. Deze boodschap is een belangrijke basis om op te groeien als volwassen zonen en dochters van de hemelse Vader. 

Koos en Georgine

Wij zijn getrouwd in 1986 en hebben samen vier kinderen en drie kleinkinderen. We dienen vaak met vlaggen en dans in conferenties, daarnaast geven we conferenties op gebied van Vaderhart, huwelijk, geestelijke groei en ontwikkeling in binnen en buitenland. Het is een bediening van innerlijk herstel, genezing en tot de bestemming komen in je leven. Leven door identiteit vanuit Gods hart. Het hart van de bediening is Gods emoties te leren kennen door een of meerdere van onze vijf zintuigen. We geloven dat de mens geschapen is voor God’s plezier en om deel te hebben aan Zijn gezin door Zijn Heilige Geest, en wel hier op aarde. Het uitleven van Zijn Koninkrijk door het verlossingswerk van Jezus Christus. De inwoning van de Heilige Geest is de aanwezigheid van Zijn liefde. Daar waar het hart vol van is, stroomt de mond van over en verspreid een sfeer van vrede, blijdschap en gerechtigheid.

Het bestuur van de stichting bestaat naast Koos en Georgine uit Sven Schepers, Christel Keizer, Ida en Bareld Barelds en Corlien van der Meulen

Getuigenis

{

God heeft me in 2013, toen ik voor de eerste keer met de zeilweek meeging, laten zien dat Hij echt van me houdt, dat Hij mijn hemelse Pappa is en wil zijn. En daar ben ik al zo ontzettend dankbaar voor en blij om. Maar Hij gaat door. Hij is mijn beeld van het vaderschap aan het herstellen.

Adres

Andoorn 54
8265 KM Kampen

Stuur een email

Nathanael0255@gmail.com

Links

gateway international logo

FATHERHEART

MINISTRIES

The dove company logo

Onze visie

Mensen toerusten in intimiteit met God. Beelddragers van Gods liefde zijn die naar woord en daad de getuigenissen uitleven in hun dagelijkse leven, zoals Jezus dat deed. Mensen naar Gods hart, die het hart van Vader God kennen en er naar handelen. SFRL is een bediening om mensen de intieme aanwezigheid van God als Vader bekent te maken, zoals Jezus dat deed en het bevorderen van de groei van kinderen van God naar volwassen zonen en dochters van God, naar zoonschap. De toerusting en voorbereiding van de zonen en dochters van God als de Bruid van Christus in haar volle rijpheid. De verkondiging van het Koninkrijk van de Vader. Dit doen we door in conferenties te dienen en zelf conferenties in binnen en buitenland te geven, toerustingsavonden en dagen, door persoonlijk pastoraat , huwelijksweekenden en vakantie – retraite weken.

Wil je ons ondersteunen?

Father’s Royal Love is een stichting in Nederland met de ANBI status
Giften: op bankrekening NL63 INGB 0008 6637 02
t.n.v. Fathers Royal Love