Fathers Royal Love

Een bediening van Koos en Georgine Hartnack 

Getuigenissen

Mijn getuigenis

God heeft me in 2013, toen ik voor de eerste keer met de zeilweek meeging, laten zien dat Hij echt van me houdt, dat Hij mijn hemelse Pappa is en wil zijn. En daar ben ik al zo ontzettend dankbaar voor en blij om. Maar Hij gaat door. Hij is mijn beeld van het vaderschap aan het herstellen. Hij heeft me dit jaar, deze heerlijke vakantie, laten zien dat Hij me op mijn benen wil zetten.

Dat ik Zijn DNA heb, a.h.w. omdat ik Zijn dochter ben. Dat ik daarom een gezond zelfvertrouwen mag hebben en in Zijn autoriteit mag optreden, namens Hem, mijn Vader ! Hij heeft me weer bevestigd in het geloof dat ik goed en mooi ben, dat aan mij geen steekje los zit, dat Hij me echt ziet zitten, dat Hij voor me wil zorgen alleen maar omdat Hij van me houdt. En dat Hij daarin verder gaat om me dat telkens te laten geloven. Uit mezelf vind ik dat moeilijk te geloven maar Hij bewerkt dat in mij. Hij doet me rechtop lopen ! En Hij herinnert me eraan dat ik dat mag doen ! Hij gaat door met me een gezond zelfvertrouwen te geven en me te bevrijden van de leugen dat ik minderwaardig ben. Hij gaat ook door met me te helpen liefde te ontvangen.

Wat ook mooi was, was dat ik hierna nog een weekje op de Siloam gepland had om meer te groeien in het verstaan van de Heilige Geest. Die week ging niet door vanwege te weinig aanmeldingen maar ik heb tijdens de zeilweek de Heilige Geest heel sterk mogen ervaren. En dat was een feest ! Weer een bewijs dat God voorziet en op heel wonderlijke manieren werkt ! Daarom hou ik zo van Hem. En thuis gaat het door ! De Heilige Geest heeft Pappa’s liefde in me uitgestort en blijft getuigen van Zijn liefde ! En vult me telkens weer met Zijn vrede, vreugde, hoop, troost, moed en ontroering. Pappa heeft gezegd dat ik mag rusten in Hem, dat Hij alles doet en geeft ! En dat ik mag genieten van Hem ! Dat ik dat alleen maar hoeft te doen ! En dat Hij van mij geniet als ik als een klein kindje maar ook als de volwassen dochter die ik ben, vrede vind bij Hem !!

Dus: Pappa houdt onvoorwaardelijk van me, geniet van me en Hij zorgt voor me op een perfecte manier !!! Hij gaat door met me een gezond zelfvertrouwen te geven en de leugen te verbreken dat ik minderwaardig ben. Ik hoef niets te doen en ik mag gewoon zijn ! En ik hoef niet bang te zijn. Hij doet alles en geeft alles !

Ook het bezig zijn met vergeving was goed. Ik ben er na de zeilweek nog een week mee bezig geweest en heb mijn ouders vergeven. Mij met hen verzoend zodat er niets meer tussen hen en mij in staat. Zo te doen, zette me op mijn voeten. Ik was geen slachtoffer meer maar een prachtige dochter van Hem die Hij in ere hersteld heeft ! En ik kan tegen mijn ouders op de foto zeggen (ze leven niet meer) : Ik hou van jullie met Zijn liefde ! Met Zijn ogen en met Zijn liefde wil ik mijn waarde zien die jullie niet hebben gezien. Ik heb ook op de boot alle ongoddelijke banden met mijn ouders verbroken. En als ze weer proberen op te komen, verbreek ik ze weer in Jezus’ Naam door Zijn kracht!

Ik ben weer zo dankbaar voor deze week ! Voor alle lieve mensen, Zijn prachtige zonen en dochters, voor alle liefde, de bemoedigingen, de profetieën,  voor alle knuffels, het heerlijke eten, het heerlijke zingen en het heerlijke weer !

Vaderhart conferentie

Het is onwennig voor me om dit te doen /schrijven , maar toch wil ik graag mijn ervaring van deze dag delen... Ik ben alleen de dinsdag geweest ik vond het best spannend maar keek er toch ook met verlangen naar uit. Die morgen bleek (achteraf ..) dat ik mijn wekker verkeerd had gezet , ik sliep nog en ineens hoorde ik heel duidelijk bij mn oor psssst,

ik werd er wakker van maar tegelijk zag ik ook het gezicht van een engel…..Hij was groot, zag er heel vriendelijk uit en lachte… Ik ervaarde dat hij zn hand op mn schouder legde , wees niet bang voor vandaag, ik ben er ook , ik ben vlak bij je….het gaf me rust. Aangekomen bij de conferentie was het best onwennig ….allemaal mensen die ik totaal niet kende… Eerst begonnen we met lofprijzing en aanbidding….ik ervaarde echt meegenomen te worden naar Gods troon zeg maar daar waar rust en vrede was… Vervolgens begon Stefan Kruger te spreken en ik had me voorgenomen mn emoties voor mezelf te houden , dit lukte al heel snel niet, ik ervaarde opnieuw de aanwezigheid van (mijn ) engel , 

Er werd oa gesproken over dat wat ouders /leiders over je uitgesproken kunnen hebben vroeger en wat tot beschadiging  geleid kan hebben ..maar ik dacht steeds mijn last is juist dat  wat mijn ouders juist NIET tegen mij als kind gezegd hebben….geen positieve worden ,aandacht , bevestiging…ik heb hierin geen gevoel van veroordeling,ze hebben altijd goed voor ons gezorgd ,materieel ontbrak het aan niets maar meer ik moet wel nu nog steeds de consequenties van die beschadiging:, het emotioneel verwaarloosd zijn, dragen…tegen aan lopen…

Toen kreeg ik het volgende beeld Ik zag mezelf als ongeveer 2 jarig meisje aan de slootkant in het gras..(ik heb deze foto ook echt…)ineens trof het me ik zag Jezus met schuin achter Hem (mijn )engel ….beide lachten …..ze lachten …..en ze lachten om mij….ze waren blij met mij ….ik …ik kon hen een oprechte lach op hun gezicht geven….zo vol blijdschap en liefde….ik ken dit niet , heb dit nog nooit zo ervaren….dat ik degene kon zijn die een lach op het gezicht van mn ouders kon brengen…en ineens zag ik dat dit kleine meisje veranderde in een jong volwassen vrouw! Mijn verlangen om te mogen groeien , persoonlijk , niet langer het kleine  kind  te laten spreken , maar de volwassene …èn dit òòk op geestelijk gebied… zo mooi , zo waardevol…zo verlangend dat God  door Zijn Heilige Geest dit meer en meer gaat doen…

O wat heb ik na deze ervaren dat er opnieuw een dieper stuk in mezelf mocht genezen…..ik ben God daar zo dankbaar voor… Ik was zo blij dat ik deze ervaring ook met (mijn ) engel mocht hebben .Ik wilde hem zo graag een naam geven en de naam Elan kwam in me op…. Het betekend , sierlijk , krachtig,vurig …..en in het Hebreeuws , boom  …..en het klopt …het klopte precies ….het is zo waar en zo fijn om dit mogen weten…. 

 Het mogen oefenen op deze ochtend en `leren `om stil te worden Gods stem meer en meer te kunnen verstaan….dat is een diep verlangen van mijn hart… Toen mochten we bidden mensen , situaties te vergeven… Ik bad om vergeving van alles wat mijn ouders niet uitgesproken hebben maar ook de oordelende woorden naar mezelf toe, oordelende gedachten naar anderen die bij mij tot wantrouwen leid … Ik ervaarde in eens een diepe schok door mij heen ik voelde het tot in mijn handen aan toe. Of er een heel negatief deel weg is.

Niet langer muren om je heen bouwen, niet met de stenen in je hand gaan gooien, zo van ik wijs jou af zodat je mij niet langer afwijst (hoe herkenbaar ) Maar vergeef direct , ga in de vrijheid staan  er is geen veroordeling voor hen , voor jou , die in Christus Jezus zijn…
Dank U God voor wie U bent,
Dank U Jezus voor wat U voor mij hebt gedaan
Dank U Heilige Geest dat U in mij woont ,en mij helpt
Dank voor deze rijke dag dat God zo door jullie heen werkt!!

Vaders liefdesbrief

Mijn kind
Je kent mij misschien niet
maar ik weet alles over je
(Psalm 139:1)

Father’s love letter

God loves you
And He is the Father
you have been looking for all your life
this is His love letter to you.

La Lettre d’Amour de Pere

Mon Enfant,
Je regarde jusqu’au fond de ton coeur
et je sais toet de toi
(Psaume 139:1)